Qevria në mbledhjen e saj të radhës ka vendosur që të rrisë pensionet, për të gjithë pensionistët në masën 2.8 %.

 

Vendimi hyn në fuqi në datën 1 prill, ç’ka do të thotë që pas kësaj datë Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të nisë procedurat për shpërndarjen e tyre në postë.

 

Fondi i vënë në dispozicion arrin në 2.3 miliard lekë. Janë rreth 600 mijë pesionistë që pritet te perfitojne kete rritje. Indeksimi i pensioneve eshte parashikuar në buxhetin e shtetit për vitin 2019.

 

Ndërkohe që ende nuk ka nje vendim lidhur me rritjen e pagave te parashikuara per disa sekotore kyç, si arsimi, shendetesia dhe policia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.