Ndoshta nuk e dinit por  stresi i lidhur me punën prek femrat shumë më tepër se meshkujt. Dhe nuk është një perceptim, por një fakt i sigurt. Të paktën sipas studimit “Ndikimi i kushteve të punës në shëndetin mendor: prova të reja nga MB”, botuar në Labor Economics.

 

I kryer nga një grup studiuesish italianë dhe britanikë, hulumtimi hetoi gjendjen e shëndetit mendor dhe mirëqenien individuale kur kushtet e punës ndryshojnë me kalimin e kohës.

 

Në test janë përfshirë 26 mijë persona që kanë punuar në të njëjtën kompani nga viti 2010 deri në vitin 2015 dhe rezultatet e arritura tregojnë qartë se çfarë ndikon më shumë në shëndetin mendor të punonjësve, pozitivisht dhe negativisht.

 

Ndër kushtet  që ndikojnë pozitivisht, është mundësia e demonstrimit të aftësive dhe përvojës, por edhe, jo më pak, fleksibiliteti në menaxhimin e detyrave dhe orareve.

 

Të intervistuarit deklaruan se ndryshimi për keq i këtyre dy kushteve shkakton pasoja të mëdha në qetësinë dhe mirëqenien individuale në aspektin e ankthit dhe depresionit.

 

Kushti i domosdoshëm: fleksibiliteti

 

Dhe pikërisht nga fleksibiliteti, ose më saktë nga mungesa e tij, femrat e gjejnë pakënaqësinë më të madhe në vendin e punës. Në veçanti, punonjëset e grupmoshës ndërmjet 35 dhe 50 vjeç. Nga ana tjetër, ato që janë  mbi të 50-at vuajnë më shumë kur krijimtaria dhe përvoja e tyre nuk njihet dhe vlerësohet.

 

Stresi në punë: gratë  të pafavorizuara

 

Arsyet, siç shihet, janë për më tepër sociale: në fakt kujdesi dhe përgjegjësia e familjes, nga fëmijët e deri te prindërit e moshuar, rëndon në mënyrë disproporcionale mbi gratë.

 

Përveç kësaj, siç dihet, ata kanë një njohje më të ulët të aftësive si në aspektin ekonomik ashtu edhe në trajtimin e përgjithshëm të ndryshëm nga ai i burrave nga drejtuesit e tyre.

 

Dhe nevoja për të ndryshuar ritmet dhe flukset për t’u përshtatur me nevojat familjare dhe të punës është kthyer në një domosdoshmëri, aq sa, tashmë kur mungon, shkakton stres, ankth e deri në fenomene depresive. Dëshmi e qartë janë dorëheqjet vullnetare, një fenomen dukshëm në rritje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *