Kudo që të shkojnë e cilido të jetë qëllimi, rregullat janë të paracaktuara; secili prej anëtarëve të famlijes mbretërore, nëse për arsye pune a kënaqësie, vendos të lërë Anglinë, duhet të ketë me vete edhe një kostum të zi.
Nuk bëhet fjalë për të respektuar pritësin e vendit ku do shkojnë. As për ndonjë kod të caktuar që e dinë vetëm ata, mes tyre!

 
Arsyeja është qartë dhe është bërë e ditur për të gjithë: në rast se njëri nga anëtarët e famlijes humbet jetën, ai që është larg duhet të niset menjëherë dhe të jetë i veshur ashtu siç e kërkon kodi i etikës. Deri tani nuk iu ka hyrë ende në punë por kostumin e zi e ka secili me vete! //Living

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *