Subscribe

Numërimi i votave mbetet pika me delikate e proceseve zgjedhore ne Shqipëri dhe asnjëherë nuk është respektuar detyrimi i vendosur ne Kodin Elektoral per nxjerrjen e rezultateve brenda 24 orëve. Kryetari i KQZ Klement Zguri, i cili është pjese e këtij institucioni prej dy dekadash ka deklaruar se per kete përgjegjësia eshte e partive politike. Ne nje konference me vëzhguesit vendore te zgjedhjeve, Zguri ka deklaruar se politizimi i aspekteve teknike gjate numërimit te votave është faktori kryesor qe vonon nxjerrjen e rezultatit.

 

Ndërkohe, ambasadori i OSBE Borchardt vuri ne dukje nevojën per ndryshim te Kodit Zgjedhor ne mënyre qe vëzhguesit vendore te kenë te drejte te pajisen me kopjet e tabelave te rezultateve, nje e drejte qe deri tani e kane vetëm përfaqësuesit e partive politike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *