Media dhe Integrimi Europian i Shqipërisë ishin fokusi I projektit të të rinjve të departamentit të gazetarisë dhe komunikimit të cilët celën një ekspozitë me faqet e para të gazetave dhe titujt kryesorë të edicioneve informative ne momentet më kyce të integrimit në BE.

Studentët thanë se heqja e vizave, levizja në zonën Shengen si dhe hapja e negociatave u pasqyruan gjerësisht nga media.

Referuar sondazhit ku u anketuan 500 studentë rezultoi se 66% e tyre dëshirojnë që vendi të integrohet në BE, ndërsa 40% janë skeptikë për hapjen e negociatave në vitin 2020.

Pedagogu Mark Marku vlerësoi sondazhin e studëntëve dhe konkluzionet që dolën.

Qëllimi I këtij debati ishte që studentët të kuptojnë sa më mirë përfitimet reale që do të marrin nga antarësimi I vendit në BE.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *