Subscribe

Të gjithë ata qytetarë që kanë interes për të rivlerësuar pasurinë, procesi do të nisë zyrtarisht në datën 1 shkurt. Ndonëse ligji i miratuar në parlament  hyri në fuqi në datën 13 janar, zbatimi i tij në praktikë ka mbetur peng i udhëzimit që ende nuk ka dalë. Burime nga Ministria e Financave thonë  se janë në fazën e fundit të hartimit për ta bërë procesin efektiv.

 

Sipas burimeve nga Agjencia e Shtetërore e Kadastrës e Ministria e Financave, aktualisht janë duke u bërë detajimet lidhur me procedurat e rivlerësimit që do të ndiqen. Konkretisht po specifikohet vlera e pronës që do te merret për referencë, koha kur ajo është regjistruar në hipoteke, koha kur është kryer kontrata e shitblerjes apo çdo pikëpyetje tjetër.  Në përfundimin e tij drafti do të miratohet nga ministri i financave, duke bërë që në datën 1 shkurt në çdo agjenci kadastre të 12 qarqeve të ketë një sportel të posaçëm ku do të kryhen procedurat.

 

Sipas ligjit rivlerësimi do të kryhet me një tatim 3 %, çka parashikon diferencën mes çmimit fillestar të pronës dhe atij aktual të referencave të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.

 

Pritshmëritë e qeverisë janë që kjo procedurë të kryhet për rreth 50-60 mijë pasuri në të gjithë vendin. Aplikimet do të jenë të vlefshme deri në fund të muajit shtator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *