Subscribe

Rikthimi i emigranteve ne atdhe është shoqëruar edhe me radhe te gjata per pajisjen me pasaporta. Skadimi i afatit te pasaportave 5-vjeçare, ka shënuar një fluks te emigranteve qe vijnë ne Shqipëri, per t’i rinovuar ato. Te tjerë qytetare u duhet të rregullojnë problemin e toponimeve, per te lëvizura te qete drejt Greqisë. Por edhe pse kane paguar me shume leke qe pasaporta te dale per 3 dite, qytetaret ankohen se ky afat, nuk është respektuar, duke shkaktuar vonesa te pajustifikueshme.
Situata te ngjashme paraqiten edhe ne zona te tjera te vendit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *