Qeveria ka miratuar një vendim për rinovimin e konvikteve për kampusin universitar të Tiranës.

 

Sipas këtij vendimi marrëveshja miratohet në bashkëpunim me qeverinë Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2017, për projektin “Programi për rinovimin e konvikteve në kampusin universitar të Tiranës, sipas parimit të efiçencës energjitike, faza III.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

Ndërkohë vijon protesta e studentëve para Kryeministrisë dhe Ministrisë së Arsimit për plotësimin e 8 kërkesave të tyre.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *