Një studim nga Universiteti i Milano-Bicoccës, botuar në Gazetën e Marrëdhënieve Sociale dhe Personale zbuloi se dedikimi i një vëmendjeje të madhe telefonit në prani të fëmijëve mund të përkeqësojë marrëdhëniet familjare, si dhe të ketë pasoja në mirëqenien psikologjike të fëmijëve.

 

Celulari dobëson marrëdhëniet shoqërore

 

Në bazë të studimit është i ashtuquajturi fenomen i injorimit, sjellje kur njerëzit në një kontekst shoqëror injorojnë bashkëbiseduesin para tyre dhe ia kushtojnë vëmendjen celularit. Luca Pancani, studiues i departamentit të Psikologjisë në Milan-Bicocca, shpjegoi se injorimi është veçanërisht i rëndësishëm për t’u studiuar sepse gjithë prania e smartphonit do të thotë që kjo dukuri mund të zbatohet nga kushdo dhe në çdo kohë. Deri më sot kjo është studiuar kryesisht brenda punës dhe marrëdhënieve në çift dhe hulumtimet tregojnë se ata që e praktikojnë këtë kanë pasoja negative në mirëqenien e tyre psikologjike, zhvlerësojnë marrëdhënien me kolegët ose partnerët dhe, në rastet më serioze, shfaqin simptoma të depresionit.

 

Fëmijët ndihen të injoruar nga prindërit e tyre

 

Studimi italian lindi nga vëzhgimi se nuk kishte masa që zbulonin fenomenin e injorimit në sferën e prindërimit, në veçanti perceptimin e fëmijëve që nuk përfillen nga prindërit e tyre sepse ata shpesh merren me celularin. Ekipi i studiuesve më pas zhvilloi pyetësorin e parë për të matur përjetimin që fëmijët vuajnë nga nëna dhe babai, duke mbledhur të dhëna nga një mostër prej mbi 3,000 adoleshentësh (të moshës 15 deri në 16 vjeç). Rezultatet e hulumtimit konfirmuan hipotezën fillestare të studiuesve: adoleshentët që ndiheshin më shumë viktima të injorimit nga prindërit e tyre, gjithashtu ndiheshin më larg prej tyre, të shkëputur nga shoqëria, të injoruar.

 

Hulumtimi do të vazhdojë të hetojë rrethin e fenomenit: nuk janë vetëm fëmijët që vuajnë injorimin nga prindërit e tyre, por edhe prindërit që e vuajnë atë nga fëmijët dhe kjo do të ushqente një rreth vicioz që do të rriste pasojat brenda gjithë kontekstit familjar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *