Në kalendarin orthodoks data 6 janar është e shënuar, këtë ditë e ato e presin me disa veprimtari fetare besimtarët e krishterë.

 

Ceremonisë më të rëndësishme i paraprin hedhja e kryqit dhe marrja e Ujit të Bekuar, i paraprin ankandi i ikonave që zhvillohet pas meshës në katedralen e Korçës.

 

Besimtarët në shenjë adhurimi por edhe përkushtimi ndaj Zotit blejnë në formë ankandi ikona të ndryshme . Ikonat mbahen për 40 ditë në shtëpitë e besmitarëve që i blejnë dhe më pas i kthehen përsëri kishës.

 

Edhe në ankandin e radhës u shitën disa ikona që prej besimtarëve konsiderohen mirësi për familjet e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *