Lirohet nga detyra zëvendës ministri i Jashtëm Agron Tare.

Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave. Agron Tare ishte në këtë detyrë prej vitit 2019.

 

VENDIM PËR LIRIM NGA DETYRA
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
Z. Agron Tare, zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KRYEMINISTRI
EDI RAMA

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.