Një takim gjeneratash, gazetarësh dhe krijuesish, të cilët kanë bashkëpunuar në vite me gazetën “Studenti”, është zhvilluar sot mbasdite (30.03.2022) në Tiranë.

 

Gazeta “Studenti” ka qenë pjesë e tregut mediatik shqiptar nga viti 1967 deri në vitin 1994, duke qenë zëri dhe hapësira e atyre që ndiqnin studimet, jo vetëm në Universitetin e Tiranës, por dhe në institucione të arsimit të lartë në kryeqytet e në qytete të tjera të vendit. “Studenti” kujtohet si media ku hodhën hapat e parë në publicistikë e krijimtari letrare nga shumë të rinj që kanë ndjekur studimet dhe më pas u bënë ndër emrat e njohur publikë në gazetari apo fusha të tjera.

Një ekspozitë e pamore në mjediset ku u zhvillua eventi ishte si një ditar retrospektiv i zhvillimeve në infrastrukturën universitare të Shqipërisë, si pasqyrim dhe reflektim i ngjarjeve më të bujshme, të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt me ndryshimet historike në tërë shoqërinë shqiptare. Fillimi i zhvillimeve demokratike në Shqipëri dha impakt të drejtpërdrejt në të gjithë shoqërinë. Kjo ishte padyshim dhe një frymëmarrje më e madhe për gazetën “Studenti”, e cila vijonte punën e vet në kushtet e lirisë së shprehjes dhe mendimit, në rrethanat e garancisë për plularizëm politik.

Forumi i diskutimit mes pjesëmarrësve nuk u foksua vetëm te ecuria e gazetës “Studenti”, por dhe tek situata aktuale e anagzhimit të studentëve në media. Veçanësisht roli dhe ndikimi i mediave studentore në problematikat që hasen, si dhe në nxitjen e aktivizmit të të rinjve, për të qenë më proaktivë në vendimarrje.

 

Nga të pranishmit studentë u përmend rëndësia e organizimit dhe fuqizimit të mediave studentore, për të qenë sa më efikase në prezantimin e propozimeve dhe pikëpamjeve të tyre, për zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjata, në përmirësimin e jetesës, por dhe në favor të zhvillimit të kushteve për aktivitetet shkencore dhe inovative.

Leave a Reply

Your email address will not be published.