Subscribe

Bizneset ushqimore dhe lokalet ne Korçe e Pogradec kane mangësi te theksuara ne prerjen e kuponit tatimor për shitjet qe realizojnë. Subjektet ne këto dy qytete presin me pak se 12 kupona ne dite, çka nga tatimoret është vlerësuar si një shifër tepër e ulet dhe problematike, sa i takon deklarimit te xhiros ditore. Shifrat janë bere publike nga drejtori i Tatimeve Aurel Cenolli. Cenolli thotë se tashme janë te evidentuar te gjithë subjektet me sjellje jo korrekte, jo vetëm ne lidhje me kuponin tatimor, por edhe sa i takon deklarimit te punonjësve të tyre. Te ndare ne 20 grupe, tatimoret javën e ardhshme do te ushtrojnë kontrolle ne të gjitha subjektet qe fshehin xhiron ditore.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.