Greqia ashpërson ndjeshëm kodin e ri penal për të gjithë ata persona që nuk zbatojnë masat  dhe udhëzimet e autoriteteve për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.

Ata që shkelin karantinën dhe shkelin masat parandaluese dhe të sigurisë për transmetimin e koronavirusit imponuar nga shteti ose autoriteti publik i autorizuar, do të kenë probleme me drejtësinë.

Ligji është i qartë. Ata që nuk thyhen rregullat mund të dënohen deri në tre vjet burg. Nëse shkelja ka rezultuar në vdekjen e një tjetri, kërkohet dënim me burg të paktën 10 vjet. Por nëse një numër i madh njerëzish janë vrarë si pasojë e këtij veprimi të papërgjegjshëm të një personi të infektuar, gjykata mund të shpalle deri në një dënim të përjetshëm.

 

 

Kodi i ri penal/ Neni 285 – Shkelja e masave të parandalimit të sëmundjes

 

 

  1. Kushdo që shkel masat e urdhëruara me ligj ose autoritetin kompetent për të parandaluar përhapjen ose përhapjen e një sëmundje ngjitëse, dënohet:

(a) burgim deri në tre vjet ose gjobë, nëse akti mund të krijojë një rrezik të zakonshëm të kafshëve;

(b) burgim dhe gjobë nëse në praktikë mund të ekzistojë rreziku i transmetimit të sëmundjes tek një numër i pacaktuar njerëzish.

 

  1. Nëse shkelja ka rezultuar në bartjen e sëmundjes te kafshët, mund të shqiptohet burgim të paktën tre vjet dhe gjobë, dhe nëse ka rezultuar në transmetim te njerëzit, do të shqiptohet burgim deri në dhjetë vjet.
  2. Nëse shkelja ka rezultuar me vdekjen e një tjetri, kërkohet minimumi dhjetë vjet burg dhe nëse është shkaktuar vdekja e një numri të madh të njerëzve, gjykata mund të shqiptojë dënim me burgim të përjetshëm.
  3. Kushdo që, në rastet e përmendura në paragrafin 1, shkel masat nga pakujdesia, dënohet:

(a) në rastin e nënparagrafit (a) me gjobë ose ofrimin e shërbimit publik; dhe

(b) në rastin e pikës (b) deri në dy vjet burg ose gjobë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *