Subscribe

Vendimit të Dhomës Kombëtare të Avokatëve për bojkotimin e seancave gjyqësore i është bashkuar edhe Dhoma e Avokatëve të Kukësit.

 

Sot do të kryheshin rreth 20 procese gjyqësore, por 8 avokatët e Kukësit marrin pjesë vetëm në seancat për masa sigurie.Sekretarja e Dhomës së Avokatëve Aurora Guska ka deklaruar ky bojkot do të vazhdojë për 4 ditë me radhë ndërkohë me shkrirjen e gjykatës së Tropojës pranë gjykatës së Kukësit, shtohen vonesat në gjykim ne gjykatën e apelit Shkodër ku kemi juridiksionin.Sinkron.

 

Projekti i shkrirjes së 12 gjykatave të shkallëve të para në rrethe në kuadër të hartës së re gjyqësore, shkrin Gjykatën e Tropojës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.