Subscribe

Një ndër pikat me të rëndësishme të paktit për universitetin ishte dhënia e bursave për studentet ekselente. Pas më shumë se 2 muajsh nga rikthimi në universitet, disa nga të rinjtë e kësaj kategorie thonë se ende si kanë marrë bursat e premtuara.

 

Drejtori ekonomik i Universitetit të Tiranës sqaron se pagesa e bursave ka nisur, por një pjesë e studentëve s’ka përfituar për shkak të mungesës së llogarisë bankare.

 

Nga nisja e pagesës e deri tani, fondi i përdorur nga Universitetit i Tiranës është 53 milionë e 206 mije leke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *