Te dërguarit e Komisionit te Venecias e thane fjalën e tyre: puna e eksperteve te reformës ne drejtësi është ne rrugën e duhur, ndërsa palët politike duhet te zgjidhin vete, nëse duan te zgjedhin anëtaret e gjyqësorit me 84 apo 93 vota: te dy këto variante janë ne përputhje me standardet europiane. Ne konkluzionet e bëra publike ne mbyllje te takimeve dy ditore me eksperte e politikane ne Tirane, ata sugjeruan se ka mënyra te tjera përveç shumicës se cilësuar, ashtu siç ka edhe mekanizma zhbllokues, ndërsa theksuan se është po aq e rëndësishme edhe mënyra e përzgjedhjes se kandidateve per ne gjyqësor. Raporteret vlerësuan se reforma është urgjente, e duhet te garantohet nje drejtësi e pavarur, pasi gjyqësori e ka humbur besimin e qytetareve per shkak te korrupsionit, dhe ky mekanizëm do t’i nxjerre këta te fundit jashtë sistemit. Ne lidhje me mandatin e Prokurorit te Përgjithshëm, raporteret zgjodhën qe rekomandimin e tyre ta bëjnë publik ne raportin përfundimtar. Ndërsa per njësite e hetimit antikorrupsion te cilat parashikohet te jene te pavarura nga Prokuroria, ekspertet ndërkombëtare thane se precedentë te tille ka ne Itali apo Kroaci dhe ky mekanizëm funksionon. Legjitimin e draftit per pjesën teknike, e paralajmëroi gjate dites edhe konstitucionalisti Gent Ibrahimi, pas konsultimeve me ekspertet ndërkombëtare. Komisioni i Venecias pritet qe në sesionin e 12 marsit te miratojë dokumentin përfundimtar të opinionit te raportereve, ne tryezën e te cilëve ndodhet drafti i eksperteve te nivelit te larte, amendamentet e LSI-se dhe vërejtjet e Partisë Demokratike. Por partitë politike, përgjigjen per çështjen me te debatueshme ate te votave per zgjedhjen e anëtareve te gjyqësorit, e morën qe kete te premte dhe duhet te gjejnë vete nje zgjidhje, e cila sipas eksperteve te Venecias kërkon besim te ndërsjelle ne funksion te nje reforme te rëndësishme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *