Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka vendosur që Theodhor Sollaku nuk do të vijojë më garën për kandidat për në Gjykatën e Lartë

 

Sipas këtij vendimi Sollaku ka të drejtën e ankimit në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit të arsyetuar të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *