Subscribe

Tirana edhe pse ka taksat vendore me te uelta ne rajon, mbledhja e tyre mbetet ne problem. Kryebashkiaku Erjon Veliaj ka planifikuar nje skeme te re per vjeljen e tyre. Duke filluar nga muaji mars, ne faturën e ujit, krahas tarifës per shpenzimin e tij, si dhe asaj te pastrimit çdo familje do te paguaje ne mënyre te perpjestur edhe taksen e pronës. Propozimi i kryebashkiakut është bere gjate diskutimeve me përfaqësues te USAId per legjislacionin e financave vendore. Referuar kësaj çështje kryebashkiaku theksoi nevojën e rregullimit te ligjeve ne mënyre qe bashkive t’u krijohet mundësia e marrjes se kredive dhe njohjes se partneritetit publik privat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *