Subscribe

Në kushtet e kriziës të shkaktuar nga koronavirusi, nje paketë me masa lehtësuese për mediat i është propozuar këtë të mërkurë bordit të Autoritetit të Medias Audiovizive. Paketa është një nismë e anëtares së AMA, Suela Musta dhe përmban 7 pika. Ajo propozon që gjatë kësaj periudhe të shtyhen tarifat e përvitshme të licencave për transmetimet analoge dhe ato digjitale deri në një njoftim të dytë si dhe ne mungese te reklamave pagat e punonjësve të mediasm, duke perfshire dhe ato online të subvencionohen nga qeveria.

 

 “AMA të ngrejë urat e komunikimit me autoritetet tatimore dhe doganore për:Minimizimin  e  tatimeve mbi reklamat, tatim fitimin, pagesat e sigurimeve shoqërore, pezullimin e pagesave te qerave shteterore dhe rishikimin  e tarifave doganore për pajisjet dhe logjistikën e e transmetimeve audio vizive 4- Të zhvillohet një platformë online, diskutimesh  të hollësishme me administratorët, pronarët , kryeredaktorët botuesit, gazetarë dhe ekspertët e komunikimit për përballimin e krizës financiare të  shkaktuar nga epidemia . Me pjesëmarrjen e tv Kombëtare lokale, platformave dixhitale, tv kabllore, IPTV e tj.”

 

Anetaraja e AMA kërkon gjithashtu te mos vihet asnjë sanksion me gjobe ndaj SHERBIMIT MEDIATIK AUDIOVIZIV deri ne fund te muajit qershor.

 

“6- Gjobat e vendosura  gjatë ketyre dy  muajve në pamundësi ndoshta për tu aministuar,  të përgjysmohen dhe pagesat e tyre  të shlyhen pas sezonit veror . 7-  Të shihet mundësia e grandeve apo donacioneve , si nga pushteti local apo ai qendror përmes institucioneve, si dhe nga e  organizatavet ndërkomvëtarë për mbështetjen e televizioneve lokale   ( mqse ato janë subjekte të pafuqishme ekonomike)”

 

Propozimi vjen ne nje kohe kur qeveria ka prezantuar një sërë masash lehtësuese për biznesin per shkak te pezullimit te aktivitetit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *