Shkarkimet nga HEC-et e Ulzës dhe Shkopetit gjatë së mërkurës janë në kuota të larta. Autoritet flasin për 2300 metër kub ujë në sekondë, gjë e cila vijon të sjellë rritjen e prurjeve në lumin Mat. Rritje ka edhe në lumin Drin, i cili përshkon mespërmes qytetin e Lezhës. Shkarkime ka edhe ne hidrocentralin e Fierzës. Kuotat kane arritur ne nivelin maksimal. Sipas KESH, situata është nën kontroll dhe prurjet aktuale po shfrytëzohen maksimalisht për prodhim energjie përmes shfrytëzimit te plote të kapaciteteve gjeneruese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *