Gjyqtarja e Apelit të Korçës, Brunilda Malo ka ngecur në rrjetën e vettingut.

 

KPK gjatë hetimit të kriterit të pasurisë ka gjetur parregullsi dhe për këtë arsye vendosi ta shkarkojë, pavarësisht kundërshtimeve të Malos e cila ngriti pretendime për shkeljen e së drejtës dhe paragjykim të procesit.

 

Gjithashtu komisioni ka evidentuar edhe pasaktësi dhe mospërputhje të tjera në deklaratat e pasurisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *