Banka Europiane si dhe ato te sistemit evropian te bankave qendrore mund te ndihmoje Shqipërinë ne problemet qe has sistemi ynë bankar, siç janë kreditë e këqija. Ketë premtim ka marre guvernatori ynë Genti Sjeko pas nje takimi qe pati me homologun tij te Francës. Ky i fundit ka siguruar z. Sejko se Banka e Francës do te ndihmoje Shqipërinë ne përparimin e standardeve ndërkombëtare te bankingut qendror. Te dy zyrtaret kane rene dakord per sfidat, me te cilat po përballen ekonomiste, por ata janë te mendimit se harmonizimi i politikave makroekonomike është rruga e duhur per te rimëkëmbur ekonominë, pasi veprimet e Bankës Qendrore duhen mbështetur edhe me lehtësimet te politikes fiskale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.