Subscribe

 

Guvernatori i BSH Genti Sejko ka deklaruar se ekonomia shqiptare do te rritet përtej parashikimeve, të cilat janë për një rritje prej 3.5 %. Ky fakt do të reflektohet në norma të larta fitimi për bizneset.

 

Ndërkohë Banka e Shqipërisë thotë se rritja e kredisë është ende me ritme të ulëta. Ndërsa norma e interesit si për depozitat edhe për kreditë, për Bankën Qëndrore është në minimum historik. Edhe pas mbledhjes së këshillit mbikëqyrës, norma e interesit të lekut mbeti e pandryshuar ne nivelin 1.25%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *