Rreth 900 studente janë diplomuar ne bachelor dhe master ne Fakultetin e Gjuhëve te Huaja. Sipas drejtuesve, është rritur interesi i nxënësve qe kërkojnë te frekuentojnë nje nga degët e këtij fakultetit.

 

Dekani, Artur Sula thotë se mundësitë e punësimit te studenteve jane te mëdha, pasi përfundojnë ciklin e studimeve.

 

Ai shprehet se fakulteti ka si synim te përmirësoje me shume mësimdhënien, veprimtarinë shkencore, por edhe te pasuroje jetën kulturore te studenteve.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.