Dekreti i presidentit Ilir Meta për ligjin “Për shtetësinë” është rrëzuar. Ky vendim është marrë nga Komisioni i Sigurisë me shumicë votash.

Kreu i shteti ktheu për rishqyrtim në Kuvend në mes të gushtit ligjin në fjalë, me argumentin se mbart dispozita problematike që cenojnë parimet kushtetuese, të drejtat e liritë themelore të shtetasve, si dhe kompetencat kushtetuese të Presidentit të Republikës.

Sipas presidenti, ky ligj ngatërron konceptin e “fitimit” të shtetësisë shqiptare, si një e drejtë kushtetuese e patjetërsueshme e çdo njeriu që lind brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, apo nga paraardhës shqiptarë, me “marrjen” e shtetësisë shqiptare nga çdo subjekt tjetër që nuk ka pasur më parë lidhje me Republikën e Shqipërisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *