Rihapen regjistrimet në portalin e-Albania për regjistrimin e nxënësve të klasave të para dhe të dhjeta.

 

Ministrja e Arsimit, Evis Kushi tha se ky vendim është marrë pasi në fazën e parë pati probleme teknike që penguan disa nxënës të regjistrohen.

 

“Në periudhën 15 – 30 gusht do të rihapet portali e-Albania për regjistrimin e nxënësve, duke u dhënë mundësi prindërve të bëjnë kërkesën, si dhe të parashtrojnë arsyen e regjistrimit në shkollën jashtë qendrës së banimit. Në rastet kur shkollat kanë kapacitete të mjaftueshme, mund të regjistrojnë edhe nxënës jashtë zonës së banimit, pas miratimit nga ZVA-të përkatëse mbi bazën e arsyeve të legjitimuara. Shkolla duhet të kthejë përgjigje brenda 24 orëve pas kërkesës për regjistrim. Në rast refuzimi, të interesuarit duhet të vazhdojnë aplikimin brenda afatit në shkollën ku u takon regjistrimi”, tha Evis Kushi në rrjetet sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *