Restauratorët e artit të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Korçë janë në proçes konsolidimi dhe restaurimit të pikturës murale në kishën Shën Gjergjit në Vithkuq.

Sezoni I verës përkon me ndërhyrje të shumta në objektet e kuktit apo ato të shpallura monument kulture në zonën e Korçës.

 

Vithkuqi dhe Voskopoja me trashëgimi të pasur historike por edhe të rrezikuar, janë dy prej fshatrave ku po ndërhyet në mbrojtje të monumenteve të kulturës.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *