Subscribe

Radhe dhe pritje për t’u pajisur me kartën e shëndetit. Qendrat shëndetësore te Tiranës prej ditësh po përballen me fluksin e banoreve per te zëvendësuar librezën e shëndetit me formatin e ri. Qytetaret shpesh irritohen per pritjet ne radhe dhe problemet me rrjetin. Nëse kompjuteri punon normalisht dhe qytetari e ka te plote dokumentacionin, koha e nxjerrjes se kartës nuk i kalon 3 minuta. Pas 1 majit, te gjithë qytetaret shqiptare duhet te pajisjen me kartën e re te shëndetit, e cila per momentin është vetëm mjet identifikues per te marre shërbimet mjekësore ne poliklinika dhe spitale. Per te përballuar fluksin e madh te qytetareve, fondi i sigurimit shëndetësor ka shtuar sportelet ne poliklinika dhe po punohet me turne. Ne varësi te grupmoshave do te behet edhe rinovimi i kartës. Fëmijët e vegjël e ribëjnë dokumentin e shëndetit, pasi mbushin 18 vjeç, mbi ketë moshe karta ka afat për 6 muaj deri nje vit. Ndërsa te moshuarit jane përjashtuar nga rinovimi i dokumentit te shëndetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *