Spanja pararojë në mbrojtjen e të drejtave të kafshëve . Vendi iberik në fakt ka miratuar një ligj që modifikon kodin civil duke ndryshuar natyrën ligjore të qenve dhe maceve dhe bashkëveprimtarëve që nuk janë më të krahasueshëm me gjërat.

 

Të konsiderosh kafshët si qenie të ndjeshme do të thotë se ato konsiderohen si mbajtëse të mbrojtjes ligjore , si në aspektin e abuzimit ashtu edhe duke ndërhyrë, për shembull, nëkujdestarinë e tyre në rast divorci të pronarëve .

 

Dhe pikërisht legjislacioni për kujdestarinë në rast të ndarjes së pronarëve paraqet një nga aspektet më interesante: brenda marrëveshjes që ndërmjet palëve që largohen nga njëra-tjetra, duhet të specifikohet se kush do të kujdeset për kafshën, kush do të kujdeset per kostot e mirëmbajtjes se tij apo edhe kushtet e ruajtjes së përbashkët.

 

Në rast vështirësie në arritjen e një marrëveshjeje, do të jetë në dorën e një gjyqtari që të ndërhyjë duke u përpjekur të mbrojë kafshën./tgcom

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *