Nuk është sekret se Amazon është një kompani jashtëzakonisht e suksesshme. CEO Jeff Bezos i cili është një model i zgjuar dhe efikas i suksesit të një biznesi ka bërë që Amazon të arrijë deri në pikën më të lartë.

 

Një pjesë e këtij modeli biznesi përfshin dhe mënyrën se si ai drejton takimet e tij, dhe çuditërisht, ajo ka të bëjë me picën!

 

Jo, ai nuk i jep ryshfet punonjësve të tij për të ardhur në mbledhje në kohë por i bind me picaaaa!!!  Është një rregull që ai përdor për t’i bërë takime produktive.Jeff e quan atë “dy rregullat e picerisë” ose “dy ekipet e picerisë”. Në thelb, Bezos do të mbajë vetëm takime në të cilat dy picat do të ushqejnë të gjithë grupin.

 

Nëse grupi që është mbledhur së bashku për t’u takuar është shumë i madh, atëherë ai më mirë e anullon. Gjithkush ndoshta ka përjetuar mbledhjete mërzitshme ku të gjithë vetëm bisedojnë mbi njëri-tjetrin dhe asnjë progres nuk është bërë në fund të saj. Duke pasur parasysh suksesin e Amazon, “dy rregullat e picerisë” duhet ta ndjekin të gjithas kompanitë.  Është zgjidhja më e shijshme./living

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *