Subscribe

Pas energjisë, reforma e ujit është objektivi kryesor i qeverise, për te siguruar furnizimin per te gjithë popullatën, si dhe te rriten arkëtimet. Ne thelb te reformës se re, do te jete performaca e çdo drejtorie ujësjellësi. Kush ka bilanc te mire financiar, do te marre me shume fonde nga ekzekutivi. Pjese e reformës janë reduktimi i lidhjeve te paligjshme si dhe humbjet teknike. Por qe kjo te realizohet, sipas kryeministrit ka nevoje për një menaxhim te mire, i cili duhet te ndahet nga politika e punësimeve partiake. Për kryeministrin njësoj si me energjinë, edhe ne këtë sektor, do përcaktohet nje sasi qe do te jete e nevojshme për konsum dhe do te ndihmoje familjet ne nevoje. Me zbatimin e kësaj reforme, përgjegjësia e ujësjellësit tashme është kompetence e kryetarit te bashkisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *