Subscribe

Kjo e moshuar nuk është e kënaqur me rritjen e pensionit. Sipas saj ajo përfiton vetëm 300 leke shtese.

 

Por ka edhe nga ata pensionistë qe janë të kënaqur.

 

Muaji mars ka shënuar fillimin e shpërndarjes së pensioneve të rritura. Ne total përfitojnë rreth 650 mijë pensionistë. Rritja e tyre arrin nga 300 deri në 1000 mijë lekë në muaj.

 

Indeksimi prej 3 % i pensioneve nuk ishte një vendim i rastësishëm i qeverisë. Në rishikimin që i bënë shportës së konsumit, qeveria thotë se shpenzimet kryesore të moshës së tretë janë kryesisht për ushqime e kujdes shëndetësor. Me këtë nivel, tashmë pensioni minimal i pleqërisë arrin në 12.600 lekë.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.