Mazhoranca ka vendosur te ndryshoje ligjin e policise se shtetit duke i dhene te drejte policise te pergjoje pa vendim prokurorie apo gjykate. Drafti i depozituar ne kuvend parashikon se policise i mjafton miratimi i titullareve ne nivel qendror apo vendor per te marre keto masa.

 

Përgjim  ambiental të bisedave të personave në ambiente publike;

Përdorim të pajisjeve teknike për filmimin e personave në vende publike;

Përgjim të bisedave telefonike

 

Qeveria gjithashtu ka vendosur te nderhyje ne kodin penal dhe kodin e procedures penale per te sanksionuar se “Posedimi i pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme,  për të cilat është vendosur konfiskimi dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet.”

 

Dy nderhyrjet e tjera ligjore kane te bejne me rolin dhe detyrat e Agjencise e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara”.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *