Subscribe

Te gjithë ata pagues te rregullt te faturës se energjisë, por edhe te marrëveshjes se lidhur me OSHEE, do te kenë lehtësira te tjera. Behet fjale per 35 mije abonentë te cilët i përkasin shtresave ne nevoje, pensioniste, ata qe trajtohen me ndihme ekonomike etj. Ministria e Energjisë dhe Kompania e Shpërndarjes do te vendosin qe per paguesit e rregullt do te ulen me tej kamatëvonesat. Këto deklarata u bene gjate nje bashkëbisedimi qe ministri dhe drejtori i OSHEE pati me qytetare ne nje prej qendrave te kujdesit ndaj klientit ne Tirane.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.