Pas apelit te eksperteve për mungesën e një institucioni qe te certifikoje kushtet teknike te veprave publike, edhe shoqata e biznesit Konfindustria i kërkon qeverise krijimin e nje agjencie publike te menaxhimit te infrastrukturës per veprat strategjike. Paralelisht me këtë fakt, sipas Konfindustrias duhet te këtë nje përzgjedhje me te mire te kompanive qe fitojnë tenderat publike per ndërtimin e rrugëve apo urave. Konfidustria thekson se është e nevojshme te rriten garancitë si dhe penalitet per shkeljet qe mund te ndodhin gjate zbatimit te projekteve, siç është rasti i ndërtimit te Byppass-it te Fierit apo Vlorës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.