Viti 2017, do te shënoje nje numër te larte te aplikimeve per te rritur çmimin e ujit ne Shqipëri. Paralajmërimi vjen nga kreu i Entit Rregullator te Ujit, i cili pranon se situata financiare e shoqërive te Ujësjellës -Kanalizime gjate vitit 2015, ka ardhur ne përkeqësim. Por Ministri i Infrastrukturës, Sokol Dervishaj, deklaroi se qeveria, nuk do te pranoje qe asnjë drejtor ujësjellësi, te kërkojë rritje te çmimit, pa dhënë me pare prova për një menaxhim me te mire financiar te kompanisë. Ndërkohe, nga muaji nëntor, do te nise skema e subvencionimit, qe do te thotë kush performon mire, do te mbështet nga buxheti me fonde, me qellim qe drejtoritë, te dalin nga ngërçi i borxheve si dhe te kenë mundësi te investojnë ne rrjet. Ne çdo rast, si te rritet çmimi i ujit, si te subvencionoje buxheti, këto para janë te qytetareve, qe sot paguajnë kostot e menaxhimit politik te këtyre institucioneve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *