Subscribe

Vendim i qeverise, i cili është shoqëruar me zemërate tek njerëzit, per te ulur kufizimin e pataksueshem per blerjet online ne 22 euro, ka si qellim ofrimin e barazisë tatimore. Me këtë argument, Ministria e Financave si iniciatorët e këtij vendimi argumentojnë, se tatimin mbi vlerën e shtuar TVSH, duhet te paguajnë si konsumatori qe blen brenda vendit edhe ia online. Ne argumentin e dyte Ministria thotë se nje sere biznesesh ne vend po zhdoganonin me pak mall, pasi po i bënin blerjet online. Nga ana tjetër, zyrtarisht ministri ka pranuar se ka patur ankesa nga biznesi vendas per rënie te xhiros, ndaj kjo mase ka si qellim te dekurajoje blerjet online, si dhe te nxisë konsumin brenda vendit. Tashme per çdo blerje qe do te kaloje kufirin 22 euro, ju do te paguni 20 % TVSH si dhe tarife doganore ne varësi te produktit. Nga kjo nisem konsumatori është me i dëmtuar, pasi i kufizohet e drejta per blerjet nëpërmjet internetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *