Hidrocentralet private kundërshtojnë serish lidhjen e kontratave te reja e operatorin e shpërndarjes. Ne nje deklarate zyrtare, Shoqata e Energjisë se Rivovueshme thekson se vendimi i qeverise cenon te drejtat e tyre ligjore. Sipas HEC-eve private, prishja e njëanshme e kontratave ekzistuese me KESH-in, dhe zëvendësimi me OSHEE, i vendos ne nje marrëdhënie te re, te dëmshme dhe te pasigurt investimet prej qindra milionë eurosh te bëra deri me tani. Shoqata thekson se kontratat e reja i trajtojnë privatet jo si prodhues, por si tregtare te energjisë, duke mos iu siguruar blerjen e gjithë prodhimit, siç parashikohej ne kontratat e mëparshme. Duke theksuar se investitorët vendas e te huaj jane te frikësuar, shoqata paralajmëron qeverinë se nuk do të pranojë të firmosë asnjë kontratë, pasi ato shkelin hapur te drejtat e tyre. Ndërkohe, me herët Ministria e Energjisë ka sqaruar se investitorëve private, nuk iu cenohen te drejtat e po ashtu edhe shitja e energjisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *