Departamenti i Psikologjisë në Universitetin e Kebekut është marrë së fundmi me 1.500 studentë, femra dhe meshkuj, për të përcaktuar se cilat janë fantazitë seksuale të tyre dhe nëse ato janë të zakonshme apo të pazakonshme.

 

 

E pazakonshmja ishte se 28 për qind e femrave duan të kryejnë marrëdhënie me një mashkull që i përket një race tjetër, ndërsa vetëm 18 për qind fantazojnë që të flenë me dikë shumë vite më të ri në moshë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *