Ministra e Financave ka sqaruar opinionin publik konkretisht, kategorinë e ish te përndjekurve, te cilët parashtrojnë disa ankesa lidhur me procesin e dëmshpërblimit. Sipas Ministrisë, ky institucion merret vetëm me menaxhimin e fondit dhe jo me përgatitjen e dosjes. Ketë te drejte e ka Ministria e Drejtësisë. Me tej ajo i bën thirrje ish te përndjekurve apo edhe familjareve te tyre qe te aktivizojnë llogarite e tyre bankare, pasi ne disa raste nuk behet i mundur transaksioni, sepse llogarite nuk janë aktive. Sa i përket fondit te vene ne dispozicion per ketë vit, Ministria sqaron se ai do te ndahet brenda 6 mujorit te pare te këtij viti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *