Në një ambjent pune femrat janë gjithmonë më të prirura për të pasur më ftohtë se meshkujt. Nga kjo rezulton se shumica e ndërtesave me zyre mbahen në një temperaturë e cila është e përshtatshme për një mashkull mesatar.

 

Por, femrat në përgjithësi prodhojnë më pak nxehtësi trupore sesa meshkujt, që nënkupton se ato janë më të prira ta kenë të freskët në vend të punës.

 

Ndonëse hulumtimet kanë zbuluar se meshkujt dhe femrat duan që lëkura e tyre të jetë e nxehtë në 33 gradë celsius, studimet sugjerojnë se femrat e preferojnë një ambient shumë më të ngrohtë sesa meshkujt.

 

Mesatarisht, femrat janë më të vogla se meshkujt, ndërkaq kanë tendenca të kenë më pak muskuj dhe më shumë dhjam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *