Një fëmijë i zgjuar është mënyr më e mirë që çdo prond të ndihet krenar.  Fëmijët e lindur në shtator janë më pak të lidhur me prindërit dhe me padurim presin fillimin e vitit shkollor.

 

Kanë nota më të mira, regjistrojnë fakultete prestigjioze, ndërkaq kanë edhe më pak shanse që të zhvillojnë sjellje delikuente.

 

Hulumtimi niset nga ajo që të gjithë vogëlushët janë në përparësi, sepse janë më të mëdhenjtë dhe më të pjekurit në klasë, andaj vetvetiu kanë pasur më shumë kohë që të zhvillojnë dituritë dhe shkathtësitë të cilat u janë të nevojshme në shkollë.

 

Ne studim janë përfshirë më shumë se një milion fëmijë midis moshës 6 dhe 15 vjeç, ndërkaq ata të lindurit në shtator nga viti në vit kanë treguar rezultate më të mira.

 

Shkencëtarët kanë ardhur në përfundim që vitet parashkollore janë kyç për zhvillim social, emocional dhe kognitiv të fëmijës, sepse u ndihmojnë që të përgatitem sa më mirë për obligimet shkollore.

 

Fëmijët e shtatorit janë më pak të lidhur me prindërit dhe me padurim presin fillimin e vitit shkollor. Kanë nota më të mira, regjistrojnë fakultete prestigjioze dhe kanë më pak shanse që të zhvillojnë sjellje delikuente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *