Përmes videos do të shikoni se si anëtarët e një grupi nga Ukraina, Brunettes Shoots Blondes e gjetën një piano të vjetë dhe të thyer, vendosën ta restaurojnë, duke instaluar në të 20 instrumente tjera analoge, të cilat mund të komandohen prej tasteve.

 

Tingujt e mahnitshëm që i ofrojnë këto instrumente, ata i kanë sjellë nën interpretimin e këngës

 

“Houston”, është dhe kënga e cila ato kanë zgjedhur për të sjellë në vëmendje rolin që kjo pajisje speciale luan.

Muzikantët ia arritën qëllimit, që të kenë nën kontroll 20 instrumente të ndryshme, që interpretohen nga tastet në një aparaturë të vetme.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *