Subscribe

Klima e tensionuar politike është nje kambane alarmi per ekonominë e vendit, si dhe per sipërmarrësit vendas dhe ata te huaj. Bizneset vlerësojnë se kjo situate ndikon negativisht: ky konflikt i ri politik sipas tyre e ka zanafillën ne dështimin e rimëkëmbjes ekonomike. Sipërmarrësit i bëjnë apel klasës politike te japin me shume garanci. Pasi ne morine e problemeve qe shqetëson ekonomike, kriza politike është thelbësore. Eksperienca ka treguara se ne vitet zgjedhore, puna e administratës publike paralizohet, pasi punonjësit ndjehen te pasigurt për te ardhmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *