Bie numri i refugjateve që kalojnë nga Greqia në drejtim të Shqiperisë.

 

Shkak është bërë ndryshimi i kushteve klimaterike gjatë ditëve të fundit.

 

Nëse deri para pak ditësh numri i refugjateve të kapur shkonte deri në 60-70 pas uljes se temperaturave nga ana e punonjesve te kufirit dhe Frontex mesatirisht janë kapur vetëm 8 refugjatë.

 

Megjithate nga ana e drejtorisë së kufirit dhe migracionit ka shërbime të përforcuara përgjatë 62 km vijë kufitare me Greqinë përfshi ketu edhe edhe vijen liqenore të Liqenit të Prespës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *