Subscribe

Universiteti Bujqësor i Tiranës rrezikon të mbyllë disa degë, pasi numri i te regjistruarve është shume i vogël.

 

Rektorati bën te ditur se programet që nuk kane studente mjaftueshëm të përcaktuara nga ligji do të zhvendosen në degët e përafërta.

 

Deri më në 25 degët që ofron universiteti bujqësor i Tiranës janë plotësuar gati 70% e kuotave.

 

Por megjithe rënien e interesit ne katër dege, për te tjerat vijon të ketë preference nga te rinjtë.

 

Edhe pse degët e Universitetit Bujqësor kane shanse me te mëdha ne tregun e punës studentet i kane zgjedhje te dyte. Diplomat e këtij universiteti njihen edhe jashtë Shqipërisë.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *