Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t’u heqë mandatet 19 këshilltarëve bashkiakë, të cilët nuk kishin dorëzuar formularët e vetëdeklarimit në funksion të zbatimit të ligjit për dekriminalizimin. Në mbledhjen e të martës, KQZ vendosi të mos u heqë mandatin 12 këshilltarëve bashkiak, të cilët e kishin dorëzuar formularin e vetëdeklarimin përtej afatit të përcaktuar në ligj. Po ashtu, KQZ vendosi të mos prekë edhe mandatat e këshilltarëve, të cilët formularin nuk e kishin dorëzuar pranë këtij institucioni, por pranë Departamentit të Administratës Publike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *