Samiti Rajonal mbi Planin e Rritjes dhe Konvergjencës