Në ditët e sotme është shtuar rreziku i përgjimeve, sidomos në celularët smart. Nëse telefoni juaj është duke u përgjuar, mësoni disa nga shenjat që tregojnë se persona të tjerë përtej telefonit janë duke ju “spiunuar”.

 

Më poshtë lexoni me kujdes disa nga detajet që ju bëjnë të zbulojnë se po ju përgjojnë.

 

Bateria fillon të konsumohet më shpejt se zakonisht edhe në rastet kur është e re dhe e papërdorur shumë.

Bateria e celularit nis të bjerë pa u përdorur.

Bateria e telefon përdoret në rastet e dërgimit të SMS-ve apo mesazheve zanore.

Nëse celulari juaj nxehet edhe nëse nuk është duke u përdorur. Telefoni mund të jetë duke u shfrytëzuar pa njohurinë tuaj.

Mesazhe të koduara.

Nëse merrni një mesazh në formë kodi me shifra dhe simbole në vend të valëve, ky mund të jetë tregues i transmemit të të dhënave tek një person i tretë.

Dëgjoni zërat paralel kur jeni duke biseduar.

Jehonat mund të shkaktohen nga pengesat në transmetimin e të dhënave, sinjaleve ose zërit, por shkak mund të jetë edhe pajisja të cilën një person i tretë mund të jetë duke përdorur për të përgjuar celularin tuaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *